Klachten – Apotheek Loenen – Loenen aan de Vecht

Apotheek Loenen

Albrechtlaan 2 3632 BB Loenen aan de Vecht Tel:0294-232703

Klachten

U kunt er wat mee doen!
Heeft u een klacht over uw apotheek?

Praat erover met uw apotheker

Wanneer u naar een apotheek gaat, wilt u graag een goed contact met de apotheker en de apothekersassistenten.
Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.
Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een apotheek. Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen.

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
Telefoon: 06 22 92 16 49
Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.

Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Adressen en contactgegevens

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
Tëlefoon: 06 22 92 16 49
Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 02 29 181
E-mail: info@skge.nl
www.skge.nl

Wat kunt u doen met uw klacht?

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

KNMP

Telefoon: 070 37 37 373

Voor meer informatie:

https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/klachten-over-uw-apotheek